Żłobki Giganciki i GigaBajtle

Sprawdź harmonogram dnia naszych źłobków.

Przyprowadzanie dzieci do żłobka

6:30 – 8:15
 • Zabawy dowolne.
 • Kontakty indywidualne.
 • Rozmowy z rodzicami.

Przygotowanie do śniadania

8:15 – 8:30

Czynności higieniczne.

Śniadanie

8:30 – 9:15
Przykładowe menu znajduje się w zakładce Wyżywienie.

Zajęcia

9:15 – 10:00
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 • Zajęcia dodatkowe.

II śniadanie, zabawy ruchowe

10:00 – 11:20
 • Aktywność na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia sportowe.
 • Obserwacje przyrodnicze.

Obiad

11:30 – 12:00
Przykładowe menu znajduje się w zakładce Wyżywienie.

Zabiegi higieniczne po obiedzie

12:00 – 14:00
 • Przygotowanie do relaksu.
 • Słuchanie muzyki.
 • Czytanie bajek.
 • Sen w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Podwieczorek

14:00 – 14:30
Przykładowe menu znajduje się w zakładce Wyżywienie.

Swobodna zabawa dzieci

14:30 – 17:00
 • Swobodna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań lub na przedszkolnym podwórku.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami.