Witamy w Katowicach Mieście Nauki

Profil: matematyczny
z elementami kodowania

Super Giganci pierwsze na Śląsku i prawdopodobnie w Polsce  Szkoła i Przedszkola matematyczne z elementami kodowania.

To miejsce, w którym nasi podopieczni odkrywają swoje zdolności i zainteresowania, poznają swoje mocne strony oraz nabierają pierwszych kompetencji społecznych.

Nasze cele

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie przyjaznego miejsca, w którym nauczanie realizowane jest poprzez rozbudzanie naturalnej, dziecięcej ciekawości oraz potrzeby rozwiązywania zagadek i różnego rodzaju zadań. Przygotowanie dzieci do edukacji z przedmiotów ścisłych, nauczenie logicznego myślenia i zaprzyjaźnienie z matematyką i informatyką. „Odczarowanie” matematyki i informatyki u dzieci w pierwszych latach nauki, jako przedmiotów trudnych, przeznaczonych dla „umysłów ścisłych”.

Drugim, równie ważnym celem jest stworzenia miejsca umożliwiającego powstanie szczęśliwej i przyjaznej społeczności, w otoczeniu której nasze dzieci będą bezpiecznie się rozwijać, a wszelkie zauważone problemy będą podejmowane i rozwiązywane we współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci.

Chcemy, żeby dzieci zaprzyjaźniły się z matematyką i rozwijały logiczne myślenie dzięki grom! Oprócz intensywnej nauki matematyki skupiamy dużo uwagi na rozwoju psychicznym maluchów i kształtowaniu odporności emocjonalnej. Także kształtujemy w dzieciach umiejętności precyzyjnego prezentowania myśli i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Przedszkola w Katowicach

Przedszkola Mali Giganci i Super Giganci w Katowicach.

Żłobki
w Katowicach

Żłobki GigaBajtle
i Giganciki w Katowicach.

Matematyka i kodowanie

Przedszkola w Katowicach o profilu matematycznym z elementami kodowania

Zdrowie i rozwój dziecka

Zwracamy uwagę na rozwojowe problemy u dzieci w celu jak najwcześniejszego wykrycia.

Skąd pomysł na matematykę i kodowanie?

Z wykształcenia jestem nauczycielem matematyki i informatyki oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiadam 18-letnie doświadczenie pracy w branży informatycznej w tym ok. 10-letnie doświadczenie w kierowaniu dużymi projektami informatycznymi.

Wiem, jak ważna jest umiejętność rozumienia matematyki, wiem, jak ważna jest wiara we własną wiedzę i własne możliwości a przede wszystkim wiem, jak zaprzyjaźnić z matematyką aby nie była „kulą u nogi” na kolejnych etapach edukacji.

Jestem pewna, że tak jak dziecko uczy się poprawnie wymowy, bez uprzedniej nauki reguł gramatycznych, to dzięki zabawie z udziałem liczb, działań, wzorów i algorytmów, dziecko samodzielnie poznaje rządzące w matematyce i kodowaniu zasady.

Założycielka i Dyrektorka

Edu4Fun
mgr Barbara Dyba

Nasz zespół

Kadra Zarządcza:

mgr Barbara Dyba – Założycielka i Dyrektorka; 

Nauczycielka Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej; Nauczycielka Matematyki i Informatyki;

mgr Joanna Kussa – Zastępca Dyrektora ds jakości edukacji i opieki; 

Nauczycielka Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej; Pedagog;

mgr Marta Schmidt – Zastępca Dyrektora ds organizacji kształcenia specjalnego; 

Fizjoterapeutka;

Kadra Przedszkola Mali Giganci:

mgr Marlena Wieczerzak – Nauczycielka Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

mgr Maja Jasińska – Nauczycielka Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej 

Magdalena Szybowska – Pomoc Nauczyciela

mgr Dominika Walczak – Pomoc Nauczyciela, Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Kadra Żłobka Giganciki:

Olimpia Lany – Opiekunka Dziecięca
Katarzyna Szablicka – Opiekunka Dziecięca

Woźne w Przedszkolu Mali Giganci oraz Żłobku Giganciki:

Karina Klecha
Katarzyna Klimczok

Kadra Przedszkola Super Giganci:

mgr Joanna Kussa – Nauczycielka/ Zastępca Dyrektor Przedszkola i Żłobka

mgr Renata Wyszogrodzka – Nayczyciel Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Patrycja Ehlert – Nauczycielka Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Monika Podgórska – Pomoc Nauczyciela

mgr Iweta Teskowska – Nauczyciel/Pomoc Nauczyciela

Kadra Żłobka GigaBajtle:

Katarzyna Hoffmann – Opiekunka Dziecięca

Katarzyna Skrzypiec – Opiekunka Dziecięca

Nadia Shevchuk – Opiekunka Dziecięca

Aneta Szklarska – Opiekunka Dziecięca

Woźne w Przedszkolu Super Giganci i Żłobku GigaBajtle:

Angelika Kaczorek

Ewa Nieżychowska

Specjaliści:

mgr Sylwia Kasińska – Oligofrenopedagog

mgr Marta Schmidt – Fizjoterapeutka

mgr Dominika Policha – Neurologopeda

mgr Noemi Korczyńska – Muzykoterapeuta

mgr Mateusz  Sysakiewicz – Fizjoterapeuta

HSM Korkus – Dogoterapia

mgr Justyna Kokot – Psycholog

Galeria

Galeria