Niepubliczna Szkoła Podstawowa Super Giganci

Sprawdź harmonogram dnia naszej szkoły.

Świetlica

7:15 – 8:00
 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem świetlicy

Zajęcia w klasach

8:00 – 8:15
 • Warsztat uważności
 • Przygotowanie do dnia pracy
8:15 – 13:00
 • Zajęcia dydaktyczne*
11:45 – 12:15
 • Przerwa obiadowa (zupa dla każdego ucznia)
13:00 – 13:30
 • Podsumowanie dnia, zakończenie zajęć dydaktycznych

Zajęcia dodatkowe

13:40 – 16:00
 • Zajęcia dodatkowe (harmonogram zajęć podawany jest we wrześniu każdego roku)
 • Świetlica

  13:40 – 17:00
  • Rozchodzenie się dzieci do domu
  • Zajęcia zgodnie z harmonogramem świetlicy
  • Uzupełnienie lekcji
  *) W zakres zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową wchodzą edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia techniczne, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, zajęcia informatyczne, wychowanie fizyczne.
  Orientacyjne bloki lekcyjne:
  1. 8:15 – 9:00 + 10 min
  2. 9:10 – 9:55 + 10 min
  3. 10:05 – 10:50 + 10 min
  4. 11:00 – 11:45 + 30 min
  5. 12:15 – 13:00