Rekrutacja do Przedszkoli
Mali Giganci i Super Giganci

Rok szkolny:
2024/2025

Wpłata rejestracyjna:
450 PLN

Czesne miesięczne:
1020 PLN

Proces rekrutacji

obowiązuje kolejność zgłoszeń

Gwarancją przyjęcia dziecka do Przedszkola Mali Giganci lub Przedszkola Super Giganci jest przekazanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (wspólny wzór dla obu przedszkoli) oraz po potwierdzeniu wolnego miejsca w Przedszkolu, wpłata rejestracyjna (opłata bezzwrotna uiszczana w momencie zakwalifikowania dziecka do przedszkola).

Karta zgłoszeniowa

Przekazanie wypełnionej Karty Zgłoszenia placówce.

Potwierdzenie

Potwierdzeniu wolnego miejsca w Przedszkolu przez placówkę.

Uiszczenie wpłaty

Wpłata rejestracyjna

Czesne miesięczne

Opłata miesięczna zawiera:

Kształcenie specjalne

Dodatkowo dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zależności od potrzeb mają możliwość skorzystać z zajęć:

Wyżywienie:  

18 PLN stawka dzienna – dieta zwykła

19 PLN w przypadku indywidualnej diety, cena może być ustalona oddzielnie

Zniżki dla dzieci uczęszczających do naszej placówki oraz ich rodzeństwa:

  • Rabat po 60 PLN od opłaty miesięcznej dla rodzeństwa.
  • 350 PLN – opłata rejestracyjna dla dzieci rozpoczynających edukację w Przedszkolu Mali Giganci po zakończeniu Żłobka Giganciki lub Żłobka GigaBajtle.
  • Opłata roczna 250 PLN dla Małych Gigantów kontynuujących naukę i zabawę w naszym Przedszkolu w kolejnym roku szkolny