Edu4Fun Barbara Dyba w okresie od 1 marca 2021r. do 31 sierpnia 2022 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Nr: RPSL.11.01.03-24-029H/19-004 pn. „Mali Giganci – Giga Uczniowie Grupa II”. Celem głównym Projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.09.2021-31.08.2022 r. nowych, spełniających wymagania lokalowe miejsc edukacji przedszkolnej dla 17 dzieci (10Chi7Dz) w wieku przedszkolnym. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym(17os.) w tym dzieci z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształc. specjalnego, nauczyciele – kadra pedagogiczna Przedszkola – 2 os (2Ki0M). Działania te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci również niepełnosprawnych, pochodzących z różnych środowisk oraz zwiększenie ilości miejsc edukacji elementarnej.

Wartość projektu: 336 939, 74 zł; Wartość dofinansowania: 286 398, 77 zł

Edu4Fun Barbara Dyba w okresie od 1 marca 2021r. do 31 sierpnia 2022 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Nr RPSL.11.01.03-24-02A0/19-004.1 pn. „Mali Giganci na start – Grupa I” Celem głównym Projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.09.2021-31.08.2022 r. nowych, spełniających wymagania lokalowe miejsc edukacji przedszkolnej dla 17 dzieci (10Chi7Dz) w wieku przedszkolnym. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym(17os.) w tym dzieci z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształc. specjalnego, nauczyciele – kadra pedagogiczna Przedszkola – 2 os (2Ki0M). Działania te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci również niepełnosprawnych, pochodzących z różnych środowisk oraz zwiększenie ilości miejsc edukacji elementarnej.

Wartość projektu: 322 945 zł; Wartość dofinansowania: 274 503, 25 zł
Edu4Fun Barbara Dyba w okresie od 1 czerwca 2021r. do 31 sierpnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania: 8 .1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.
Nr: RPSL.08.01.03-24-04BA/19-005 pn. „Giganciki 5+ (Grupa I)”. Celem projektu jest wsparcie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego umożliwiające rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom. W ramach projektu utworzonych zostanie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Grupę docelową w projekcie stanowi 16 rodziców/opiekunów, z terenu Subregionu Centralnego, głównie Katowic, sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, które zostaną objęte opieką żłobkową.

Wartość projektu: 358 648,75 zł; Wartość dofinansowania: 315 610,90 zł
Edu4Fun Barbara Dyba w okresie od 1 czerwca 2021r. do 31 sierpnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania: 8 .1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.
Nr: RPSL.08.01.03-24-04BB/19-005 pn. „Giganciki 5+ (Grupa II)”.Celem projektu jest wsparcie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego umożliwiające rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom. W ramach projektu utworzonych zostanie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Grupę docelową w projekcie stanowi 16 rodziców/opiekunów, z terenu Subregionu Centralnego, głównie Katowic, sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, które zostaną objęte opieką żłobkową.

Wartość projektu: 360 977,50 zł; Wartość dofinansowania: 317 660,20 zł
Edu4Fun Barbara Dyba w okresie od 1 maja 2018r. do 31 sierpnia 2019r. realizuje projekt wsółfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Nr RPSL.11.01.01-24-071F/17 pn. „Edu4fun dla przedszkolaków”. Celem głównym projektu jest udostępnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez uruchomienie nowego ośrodka edukacji przedszkolnej dla 35 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących Katowice i Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, w tym min. 5 dzieci z opinią lub orzeczeniem o niepełnosprawności w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. oraz zapewnienie bieżącej opieki, doposażenie placówki, wydłużenie godzin funkcjonowania, wprowadzenie zajęć dodatkowych i podniesienie kwalifikacji 4 osób. Działania te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci również niepełnosprawnych, pochodzących z różnych środowisk oraz zwiększenie ilości miejsc edukacji elementarnej. Wartość projektu: 842 577,51 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 716 190,88 zł.