Edu4Fun Barbara Dyba od 1 września 2023r. do 30 listopada 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-0073/23 pn. „Ergonomiczne stanowisko pracy to zdrowy pracownik!.”

Cel głównym projektu:
Głównym celem jaki planuje Wnioskodawca jest realizacja projektu, który zapewni ergonomie pracy poprzez przystosowanie warunków pracy do anatomicznych możliwości swoich pracowników i środowiska, w którym przebywają. Projekt pozwoli zwiększyć ergonomię w pracy i wyeliminować źródła wielu chorób zawodowych. Dodatkowo w ramach projektu pracownicy wezmą udział w szkoleniach zwiększających ich wiedzę nt. głównych schorzeń wywołanych czynnikami szkodliwymi w pracy, w tym wpływu ergonomii na układ mięś.-szkieletowy oraz wskazanie na możliwość złagodzenia skutków długotrwałego przebywania w nieergonomicznych pozycjach. Wskazane działania mają zapewnić ergonomie pracy oraz utrzymanie zatrudnienia dla 24prac. (24K, w tym2os.50+, wnioskodawca na chwilę obecną nie zatrudnia mężczyzn), w tym 4 nauczycielki, 8 opiekunek dziecięcych, 4 pomoce nauczycielek, 3 pracowników administracyjnych, fizjoterapeutki oraz 5 woźnych. Wnioskodawca planuje realizację projektu w terminie 01.09.2023-30.11.2023r.
Planowane efekty:
Zwiększenie ergonomii w pracy i eliminacja źródła wielu chorób zawodowych.
Wartość projektu: 150 912,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 128 275,62 zł.