Zgodnie z Podstawą Programową: „Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.” (ORE)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Super Giganci

W nurcie Budzącej się szkoły – to nasz jeden z ważniejszych celów
W naszej szkole pomagamy młodemu człowiekowi, poznać i rozumieć otaczający go świat, poznać i rozumieć siebie samego.

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament w całym procesie edukacyjnym. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, np.:

Dlaczego my?

Oferujemy:

Atrakcyjne zajęcia

5 zajęć w tygodniu, przykładowe zajęcia:

Pedagodzy specjalni

Współpracujemy z pedagogami specjalnymi