Nasze zajęcia edukacyjne realizujemy zgodnie z Podstawą Programową
W przedszkolu stawiamy na: uśmiech każdego dnia, rozwój zainteresowań dzieci wg ich rytmu i możliwości, samodzielność i kreatywność dzieci, wzmacnianie pozytywnych silnych cech i zdolności jakie przejawia dziecko.

Matematyka

Kodowanie

Język obcy

Zajęcia plastyczne

Nasze cele

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie przyjaznego miejsca, w którym:
W przedszkolu stawiamy na: uśmiech każdego dnia, rozwój zainteresowań dzieci wg ich rytmu i możliwości, samodzielność i kreatywność dzieci, wzmacnianie pozytywnych silnych cech i zdolności jakie przejawia dziecko.

Program dydaktyczny

Misją przedszkola Mali Giganci w Katowicach jest szerzenie wiedzy z zakresu matematyki i podstaw kodowania bez użycia komputerów.
Przygotowanie dzieci przedszkolnych do edukacji szkolnej z przedmiotów ścisłych, nauczenie logicznego myślenia oraz zaprzyjaźnienie z matematyką i informatyką. „Odczarowanie” matematyki i informatyki u dzieci w pierwszych latach nauki, jako przedmiotów trudnych, przeznaczonych dla „umysłów ścisłych”, pobudzenie ciekawości i pragnienia zdobywania wiedzy.