Proces rekrutacji

obowiązuje kolejność zgłoszeń

Gwarancją przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej Super Giganci jest przekazanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (wzór znajduje się na dole strony) oraz po potwierdzeniu wolnego miejsca w szkole, wpłata rejestracyjna (opłata bezzwrotna uiszczana w momencie zakwalifikowania dziecka do szkoły).

Karta zgłoszeniowa

Przekazanie wypełnionej Karty Zgłoszenia placówce.

Potwierdzenie

Potwierdzeniu wolnego miejsca w Szkole przez placówkę

Uiszczenie wpłaty

Wpłata rejestracyjna