Misja

Naszym celem jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

Ideą przewodnią szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju..

Wyciąganie wniosków z popełnionych błędów

Praca zespołowa

Odpowiedzialność za zadania

Nowe doświadczenia i zmiany

Wykorzystywania swoich mocnych stron

Dialog i wypracowywanie kompromisów

W Szkole Super Giganci uczymy nie tylko matematyki i kodowania!

Dzięki zabawie kodowaniem i matematyką dzieci rozwijają umiejętność: