W przedszkolu realizujemy zajęcia edukacyjne zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ) z dnia 14 lutego 2017r.

Dlaczego stawiamy na umiejętności matematyczne?

To, jak ważna jest edukacja matematyczna w rozwoju młodego człowieka do lat 6, podkreśla w swoich pracach i badaniach, prowadzonych od wielu lat, profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Zajęcia w przedszkolu będą prowadzone w oparciu o badania i program pani profesor: “Dziecięca Matematyka” oraz “Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej” – programy dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.

Dlaczego my?

Nowe podejście

do cyfryzacji oświaty
Uwzględniliśmy w programie naszego przedszkola nowe podejście do cyfryzacji oświaty, w tym nauczania podstaw kodowania od najmłodszych lat.

Prowadzenie zajęć

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Innowacyjność w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (roboty, tablica interaktywna, podłoga interaktywna itp.), przy jednoczesnym uczeniu dzieci zdrowego trybu użycia i zalet spędzania czasu z rówieśnikami.

Zajęcia matematyczne

z elementami kodowania
Prowadzone w oparciu o badania i program Pani Profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej: “Dziecięca Matematyka” oraz “Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej”.

Zajęcia humanistyczne

nauka czytania i języki obce
Nauka czytania metodą odimienną i wprowadzanie języka obcego (poza obowiązkowymi zajęciami zgodnie z podstawą programową).

Zajęcia plastyczne i ruchowe

Nowoczesne, kreatywne, innowacyjne zajęcia dla dzieci
Omnibus – ciekawostki o świecie i wszechświecie, doświadczenia, wirtualne podróże zajęcia ruchowe.

Cała Polska czyta dzieciom

udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”
Wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego i moralnego poprzez działania oświatowe.

Brzechwa dzieciom

Zajęcia Rymowanki Wyciszanki – „Brzechwa dzieciom”
Wspólna zabawa, wyciszanki dla dzieci, koncentrujące uwagę

Wsparcia prawidłowego rozwoju

zajęcia dla dzieci potrzebujących dodatkowego wsparcia prawidłowego rozwoju
Zajęcia korekcyjne, logopedyczne, dogoterapia artystyczno-sensoryczne.

Zdrowie fizyczne i psychiczne pociech

Dbamy też o zdrowie fizyczne i psychiczne państwa pociech: