Nasze zajęcia edukacyjne realizujemy zgodnie z Podstawą Programową

W naszej szkole podstawowej stawiamy na: uśmiech każdego dnia, rozwój zainteresowań dzieci wg ich rytmu i możliwości, samodzielność i kreatywność dzieci, wzmacnianie pozytywnych silnych cech i zdolności, jakie przejawia dziecko.

Matematyka

Kodowanie

Język obcy

Zajęcia plastyczne

Nasze cele

Chcemy nauczyć Dzieci:

Program dydaktyczny

Oferujemy: